Jones o Gymru

JONES CRISPS – THE WELSH CHOICE
Jones Crisps is the Welsh choice for crisps. Made with 100% Welsh grown potatoes and the only crisps company owned by a Welsh based company, each crisp is hand cooked in high oleic sunflower oil. Our aim is to produce excellent old fashioned crisps with a proper thick crunch and punchy flavours. Or in other words, we want to be regarded as the best. (RIGHT IMAGE - runners just about to start the 'Jones o Gymru Anglesey Half Marathon.')

Want to know our secret ingredient? Welsh weather.

The beautiful Welsh coastline and mountains has given us fertile soils and plenty of rain. The winters are mild and summers cool and moist, ideal for growing world class tip-top ‘tatws.’ (Tatws = Potatoes.)

 

BELOW - “Jones crisps is a popular bar snack with our customers and reflects our emphasis on quality local produce at the Albion.  The regular exchanges with Jones over social media helps to raise customer awareness about the Albion and Jones.”  Stuart and Tony Chapman-Edwards, Albion Ale House, Conwy and CAMRA Wales Pub of the Year.

 

JONES CRISPS FLAVOURS
Jones Crisps was born in late 2011, and includes a strong range of 4 distinct flavours. Both the Sea Salt and Sea Salt & Vinegar use the famous Halen Môn PDO Anglesey Sea Salt harvested off the coast of Anglesey. (Halen Môn opened a fantastic visitor centre in 2015, and is well worth a visit if you haven’t been yet.)

We’re often asked what the acronym ‘PDO’ stands for - “Protected Designation of Origin” and is a legal European food status designed to protect product names from a given geographical area and produced using recognised know-how.

The Mature Cheese & Onion flavour was inspired by Wales’ rich dairy heritage and fantastic farmhouse cheeses made with milk produced from lush green grass grown along scenic valleys and across rolling hills. No wonder Jones Crisps celebrates the Welsh landscape and weather on all of it packs.

In 2014, Jones launched its 4th flavour, “Y Ddraig Goch Sweet Chili.” (Y Ddraig Goch – The Red Dragon.) And before you point it out, spelling chili with one ‘l’ is acceptable by the Oxford Dictionary and we liked it because it was closer to the Welsh version. (Did you know that ‘ll’ is a letter in the Welsh alphabet?)

The true spirit of Wales is capture in the place and its people and that’s why we celebrate the life of Dr Tom Parry Jones (1935-2013) on the Sweet Chili bags. A scientist, innovator, entrepreneur, aviator and humanitarian, Dr Tom Parry Jones was best known as the inventor of the electronic breathalyser that has saved countless lives worldwide.

THE BASICS FOR SELLING JONES CRISPS
Jones crisps are sold in 40g bags (each case has 26 bags) and 150g share bags (each case has 12 bags.) We are very lucky to have excellent customers across Wales and further afield in England and Scotland, who run bars, coffee shops, convenience stores, attractions and farmshops.

Jones is happy to supply direct or via one of his distributors. Give us a call, e-mail us or get in touch via our Twitter or FaceBook page. Jones is one of the most influential Welsh food and drink brands on twitter and actively encourages his customers to engage – Jones is always happy to share with his 21,000+ followers who is stocking his proper Welsh crisps. Or what about filling out this contact form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTING TOP OUTDOOR EVENTS  -  Jones is proud to support a number of great outdoor events across Wales including the Cardiff Triathlon, Slateman and the E-tape Eryri. We want people to enjoy the beautiful Welsh landscape that has allowed us to produce such fine ‘tatws.’ And you’d be surprised how many top runners and cyclists who keep a bag of Jones Crisps in their training bag as a light energy dense snack made with natural ingredients that can also help them with salt replenishments.


Jones is the main headline sponsor of the Jones o Gymru Anglesey Half Marathon, where we give a packet of Jones crisps to each and every person who completes the breathtakingly beautiful course along the Menai Straits in the shadow of the Snowdonia range. Do share your story with Jones Crisps if you’ve taken part in any of the events we sponsor.

We look forward to hearing from you soon, pob hwyl.

 

 

 

 

CREISION JONES YW’R DEWIS CYMREIG

Creision Jones yw’r unig gwmni Cymreig sy’n berchen ar gwmni creision. Gyda ein swyddfa ym Mhwllheli, rydym yn gweithio gyda nifer o bartneriaid ar hyd y gadwyn gyflenwi i gynhyrchu creision hen ffasiwn go iawn llawn blas.

Daw ein tatws o sawl rhan o Gymru, yn dibynnu ar yr adeg o’r tymor. Y prif ardaloedd yw Sir Fôn, Powys a Sir Fynwy a rhaid yw cael tatws sy’n cyrraedd safon penodedig Creision Jones.

Ein amcan yn syml iawn yw cynhyrchu y creision gorau, gan ail-greu y profiad o fwyta creision hen ffasiwn go iawn, gyda digon o drwch ac yn llawn blas. Wyddoch chi beth yw un o gyfrinachau Creision Jones? Tirwedd a thywydd Cymru yw ein “cynhwysyn cyfrinachol” sy’n galluogi ein tyfwyr tatws i dyfu cnwd o’r safon uchaf.
Ac hyd y gwyddon ni, Creision Jones yw’r unig greision ar y blaned sy’n defnyddio’r iaith Gymraeg ar ei ddeunydd pecynnu.

YN AWYDDUS I WEITHIO GYDA BUSNESAU AR DRAWS CYMRU A THU HWNT
Rydym yn ffodus iawn o gael cyflenwi busnesau ardderchog yma yng Nghymru ac hefyd yn Lloegr a’r Alban. Mae’n cwsmeriaid yn cynnwys siopau coffi, tafarndai, siopau fferm, caffis, atynniadau a chwmnïau teithio.
Mae 4 blas yn rhan o ddewis Creision Jones, a hynny mewn dau faint gwahanol, sef bagiau bach arferol 40g a bagiau mawr 150g sydd (i fod) i gael eu rhannu.


Mae blas Halen Môn PDO a blas Halen Môn PDO a Finegr yn cynnwys yr halen byd enwog a gynaeafir o’r Fenai rhwng Ynys Môn a’r tir mawr. Cafodd y blas caws aeddfed a nionyn ei ysbrydoli gan dreftadaeth cyfoethog Cymru yn y diwydiant llaeth, ble bo tirwedd a thywydd arbennig Cymru unwaith eto yn chwarae rhan blaenllaw mewn cynhyrchu porfa i’r gwartheg godro.


Blas Tsili Melys Y Ddraig Goch yw ein blas diweddaraf a hynny oherwydd mai dyma yw’r 4ydd hoff flas creision bellach ar ôl y 3 prif rai. Mi welwch ein bod yn dathlu bywyd Dr Tom Parry Jones (1935-2013) o Fôn ar y bagiau yma, fel cydnabyddiaeth o’i gyfraniad fel arloeswr, gwyddonydd, entrepreneur, awyrennwr a dyngarwr.

 

 

YN CEFNOGI RHAI O DDIGWYDDIADAU AWYR AGORED GORAU CYMRU
Rydan ni’n awyddus iawn yma yng nghwmni Criesion Jones i weld pobl yn mwynhau tirwedd Cymru ar ei orau, ac un o’r ffyrdd gorau o wneud hynny yw cymryd rhan mewn digwyddiadau awyr agored. Dyma pam bod Creision Jones yn cefnogi digwyddiadau beicio, rhedeg a triathlon gan gynnwys Triathlon Caerdydd, Etape Eryri ac yn brif noddwr Hanner Marathon Ynys Môn sy’n cael ei gynnal yn mis Mawrth.

 

YMLEDU’R GAIR
Hoffech chi werthu Creision Jones? Cysylltwch gyda ni ar bob cyfrif i drafod beth sy’n bosib. Gallwch ein ffonio ar 01758 701380, e-bostio ar blas@madryn.co.uk neu cysylltu gyda ni drwy trydar (@JonesoGymru) neu FaceBook. Edrychwn ymlaen i glywed ganddoch.

 

Follow Jones o Gymru