ONLINE TRADE ORDERING - Archebu masnachol arlein

'Croeso' to the home of the famous Jones Crisps, Blodyn Aur Welsh rapeseed oil and Calon Lân the top quality larder and gifting brand .

All our brands are supported and widely promoted through publicity campaigns, social media, food fairs and supporting a number of events from triathlons to the World Bara Brith Championships.

Our aim is to develop long-term relationships with shops, cafes, bars, restaurants and distributors. E-mail, tweet, call or even write if you want to know more about how Madryn Foods brands can help you to strengthen sales and enhance your customers' experience.

 

Mae Bwydydd Madryn yn cynnig dewis unigryw o frandiau bwyd o ansawdd - dyma gartref creision enwog Jones o Gymru sy'n cael eu coginio â llaw, olew had rêp Cymreig Blodyn Aur a brand anrhegu Calon Lân.

Mae ein holl brandiau yn cael eu cefnogi a'u hybu trwy ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd eang parhaol yn y cyfryngau cymdeithasol, mewn ffeiriau bwyd ac drwy noddi digwyddiadau o bob math.

Ein diddordeb pennaf yw datblygu perthynas tymor hir gyda siopau, caffis, bariau, tai bwyta a dosbarthwyr. E-bostiwch, trydarwch, ffoniwch neu hyd yn oed ysgrifennwch os hoffech wybod mwy am sut y gall brandiau Bwydydd Madryn eich helpu i gryfhau gwerthiant a chyfoethogi profiad eich cwsmeriaid.