YOUR SUPPLIER OF QUALITY WELSH FOOD BRANDS

Are you looking for quality Welsh brands to sell to your customers?  This website makes it easy and convenient for you to purchase over 50 different Welsh food products.

- A low minimum order of £75 for free delivery anywhere in the UK.

- Order on-line when it's convenient with you.

- Delivery available for all European and North America countries.

- Your source for quality brands offering value for money to you and your customers.

- Stand out from your competitors with up and coming brands. 

- Receive your copy of weekly e-letters to make sure you're the first to hear about new products and ideas.  (We're working on a number of new product launches as we speak.)

- This website is geared up for you, the trade.  We will only sell in cases - no individual jars, bottles or bags.

- After your first on-line order, you will receive a unique permanent 3% discount code for you to use on all future orders. 

- Treat this website as your mini on-line warehouse!

PLACE YOUR FIRST ORDER TODAY - click on ORDER

 Welsh Crisps Jones

 Blodyn Aur Llyr Jones Welsh rapeseed oil

 Welsh rapeseed oil

 Calon Lan sauces chutneys preserves

 Welsh chutneys

Mae Bwydydd Madryn yn cynnig dewis unigryw o frandiau bwyd o ansawdd - dyma gartref creision enwog Jones o Gymru sy'n cael eu coginio â llaw, olew had rêp Cymreig Blodyn Aur a brand anrhegu Calon Lân.

Mae ein holl brandiau yn cael eu cefnogi a'u hybu trwy ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd eang parhaol yn y cyfryngau cymdeithasol, mewn ffeiriau bwyd ac drwy noddi digwyddiadau o bob math.

Ein diddordeb pennaf yw datblygu perthynas tymor hir gyda siopau, caffis, bariau, tai bwyta a dosbarthwyr. E-bostiwch, trydarwch, ffoniwch neu hyd yn oed ysgrifennwch os hoffech wybod mwy am sut y gall brandiau Bwydydd Madryn eich helpu i gryfhau gwerthiant a chyfoethogi profiad eich cwsmeriaid.