'Mêl' is our new brand for Welsh honey - 'Mêl' yw ein brand newydd.

'Mêl' is our new brand.  As the name says in Cymraeg, it's all about honey.

https://www.madryn.co.uk/collections/all

Having lost count the number of times our customers asked if we had Welsh honey, we decided earlier in the year to do something about it.

We've teamed-up with a passionate Welsh beekeeper who has amazed us with his knowledge and care for the honey.  The first batch is ready, and we have a limited number of 30 cases initially - it will be "first come first serve..." I'm afraid. 

I've attached a mock-up photo (not exactly the same jar shape) for you to have a preview.  Contact us on 01758 701380 to secure stock.  They are available at £4.34/jar with a RRP of £5.95-6.95

The honey is hand harvested and sold exactly like the bee intended us to enjoy it.  Our first batch under the 'Mêl' brand comes from Monmouthshire.

It won't be on our website until we have built up more stock over the coming weeks, but you can order via e-mail or telephone.

Our minimum order for free delivery is still a low £50.  Click on the link below to see our ranges.

https://www.madryn.co.uk/collections/all

We will deliver 2 cases of the new 'Mêl' honey for free as well of course.

New Product Development (NPD) is something we do week in, week out at Madryn Foods.  Do let us know if this is something you'd like to collaborate with us.  We have many years of experience to share, and we know so many businesses are now trying to diversify.  Get in touch for an initial chat.

Wishing continued good health.

:-) :-) :-) :-)

'Mêl' yw ein brand newydd - ac mae i gyd yn ymwneud â mêl.

Ar ôl colli cyfrif y nifer o weithiau y gofynnodd ein cwsmeriaid a oedd gennym fêl o Gymru, fe wnaethom benderfynu yn gynharach yn y flwyddyn i wneud rhywbeth yn ei gylch.

Rydym wedi cyd-weithio gyda gwenynwr angerddol Cymreig sydd wedi'n rhyfeddu gyda'i wybodaeth a'i ofal am ei fêl.  Mae'r swp cyntaf o fêl yn barod, ac mae gennym nifer gyfyngedig o 30 bocs i ddechrau - bydd hi'n "cyntaf i'r felin..." mae gen i ofn.

Rwy'n atodi llun ffug (nid dyma'r union siap jar) i chi gael rhagolwg o'r brand newydd yma. Cysylltwch â ni ar 01758 701380 i sicrhau stoc.

Mae ar gael am £4.34/jar gyda RRP o £5.95-6.95

Mae'r mêl yn cael ei gynaeafu â llaw a'i werthu yn union fel y bwriadwyd gan y wenynen. Daw ein swp cyntaf o fêl o Sir Fynwy.

Bydd o ddim ar gael ar ein gwefan nes ein bod wedi casglu mwy o stoc dros yr wythnosau nesaf.

Cofiwch bod ein lleiafswm archeb ar gyfer danfon am ddim yn parhau'n £50 o hyd. Cliciwch ar y ddolen isod i weld ein hystodau.
https://www.madryn.co.uk/collections/all

Gallwn ddanfon 2 focs o 'Mêl' am ddim hefyd wrth gwrs, gan y bydd dros £50 mewn gwerth.

Mae Datblygu Cynnyrch Newydd ("NPD") yn rhywbeth rydyn ni'n ei wneud yn barhaol yng nghwmni Bwydydd Madryn. Rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr hoffech chi gydweithio â ni. Mae gennym lawer o flynyddoedd o brofiad i'w rannu, ac rydym yn gwybod bod cymaint o fusnesau bellach yn ceisio arallgyfeirio. Cysylltwch am sgwrs gychwynnol.

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint