Blodyn Aur re-fill service to reduce plastic waste - Dysgwch mwy am wasanaeth ail-lenwi Blodyn Aur

Our aim is to be become plastic free in our operations.  We're not far off as only 2 of our lines come in plastic packaging.

That's why we're glad to be able to offer a re-fill service for Blodyn Aur cold-pressed rapeseed oil in 5L and 20L jars.  Here's how it works:

1. After finishing a 'Blodyn Aur' jar, contact our office to say you will be returning the jars directy to the farm.
2. At this point, we will ask you to write clearly your business name with a permanent marker on the jar.  This becomes "your" jar from now onwards. 
3. For each 20L jar you return, we will deposit £5 in your account with us, which will cover most of the delivery charge.  For the 5L jars, it will be a £1.50/jar credit.
4. We will re-fill upon receipt of jar, and deliver it back full and sealed.

Click on the below link to order 'Blodyn Aur' oil.

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l


Each trade account is eligible for a 3% discount code from us, so make sure you have this by contacting Heulwen Williams in the office.  It's our way to recognise you're paying us immediately when ordering on-line. 

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l

Wishing continued good health.

:-) :-) :-) :-)

Rydym yn anelu i fod yn gwmni di-blastig o ran y ffordd rydym yn gweithredu.  Tydan ni ddim mor bell o gyflawni hyn, gyda dim ond 2 o'n cynnyrch yn cael ei becynnu mewn plastig.

Dyna pam rydym yn falch o allu cynnig gwasanaeth ail-lenwi ar gyfer jariau 5L ac 20L o olew Cymreig Blodyn Aur. Dyma sut y bydd yn gweithio:

1. Ar ôl gorffen jar o 'Blodyn Aur,' cysylltwch â'n swyddfa i ddweud y byddwch chi'n dychwelyd y jariau i'r fferm.
2. Ar y pwynt hwn, byddwn yn gofyn ichi ysgrifennu enw eich busnes yn glir gyda marciwr parhaol ar y jar.  Bydd hyn yn dynodi mai eich jar chi yw hon o hyn ymlaen.
3. Ar gyfer pob jar 20L y dychwelwch, byddwn yn nodi £5 yn eich cyfrif gyda ni, a fydd yn help i dalu am y tâl danfon y jar/iau yn ôl. Ar gyfer y jariau 5L, bydd credyd o £1.50/jar yn cael ei gynnig.
4. Byddwn yn ail-lenwi ar ôl derbyn jar, a'i ddanfon yn ôl yn llawn wedi'i selio.

Cliciwch ar y ddolen isod i archebu olew Blodyn Aur.

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l


Mae pob cyfrif masnach yn gymwys i gael cod gostyngiad o 3% gennym, felly gwnewch yn siŵr bod gennych chi hwn trwy gysylltu â Heulwen Williams yn y swyddfa.  Ein ffordd ni yw hyn o gydnabod eich bod chi'n ein talu ar unwaith wrth archebu ar-lein.

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l  

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint