Rebooting our businesses - Ailgychwyn ein busnesau

If we hate change, then we will definitely despise being irrelevant.  That's the stark choice facing many of us at the moment.  I can't think of any sector where maintaining the "status quo" is a viable sustainable option.

We have certainly seen the green shoots of the "new normal" in the last 2 weeks.  I do think the recovery curve is going to be more of a long steady rise rather than a overnight return to "normal" trading.

Do share with us your plans for the coming months, so that we can take those into account as we look to serve your needs going forward. 

www.madryn.co.uk


It might mean we need to look at packaging formats and presenting our produce differently for you or channel our energy to develop new ranges that will better suit how your business is going to have to evolve. 

Keep us posted, whether that's through replying to this, calling us on 01758 701380 or talking with Carys or Heulwen when you next speak with them.  Or e-mail me at geraint@madryn.co.uk

Wishing continued good health.

:-) :-) :-) :-)

Os ydym yn casáu newid, yna byddwn yn bendant yn dirmygu bod yn amherthnasol. Dyna'r dewis llwm sy'n wynebu llawer ohonom ar hyn o bryd. Ni allaf feddwl am unrhyw sector lle mae cynnal y "status quo" yn mynd i fod yn ddewis cynaliadwy hyfyw.

Rydym yn sicr wedi gweld egin gwyrdd y "normal newydd" yn ystod y pythefnos diwethaf. Rwy'n credu y bydd y gromlin adferiad yn fwy o gynnydd cyson hir yn hytrach na dychwelyd dros nos i fasnachu'n "normal".

Rhannwch eich cynlluniau gyda ni ar gyfer y misoedd nesaf, fel y gallwn ystyried y rheini wrth i ni geisio gwasanaethu eich anghenion wrth symud ymlaen.

www.madryn.co.uk

Efallai y bydd yn golygu bod angen i ni edrych ar fformatau pecynnu newydd neu sianelu ein hegni i ddatblygu cynnyrch newydd a fydd yn gweddu'n well i sut y bydd yn rhaid i'ch busnes esblygu.

Cofiwch ein diweddaru os cewch gyfle, p'un ai trwy ateb yr e-bost yma, ein ffonio ni ar 01758 701380 neu siarad â Carys neu Heulwen pan fyddwch chi'n siarad â nhw nesaf. Neu e-bostiwch fi at geraint@madryn.co.uk

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint