Only in Cymru would you see this range of snacks.... - Dim ond yng Nghymru y fyddech chi'n gweld ystod fel hyn o byrbrydau...

Anybody fancy a slice of Bara Brith with their "panad"?

This is the latest product under the 'Jones o Gymru' snack brand.  Take a look here:

https://www.madryn.co.uk/collections/jones-o-gymru/products/jones-bara-brith-20-case

We've always looked at  'Jones o Gymru' as a snack brand rather than just hand cooked crisps.  The impact of the pandemic has shown we needed to get moving on this and by today the Jones range includes hand cooked crisps, popcorn made in an artisan copper kettle, milk chocolate made in Bala, slice of bara brith and a twin pack of Welsh cakes. 

I think Wales is the only place on Earth where you would see such a range under a snack brand... and we're proud of it!

https://www.madryn.co.uk/collections/jones-o-gymru/products/jones-bara-brith-20-case

Made in Llanllechid in Dyffryn Ogwen to a award winning traditional recipe, the bara brith slice has Welsh provenance as a key ingredient.  It will come to you with a 8 weeks minimum shelf-life and offers a mark-up potential of 40%+ based on a RRP of £1.20+.

https://www.madryn.co.uk/

Cofion

PS - It's only right we make sure you get to hear news about the company first.  The Calon Lân range will see 2 new products in February - "Picalili Pwllheli" I think says what it is on the tin (spelt in Cymraeg, so the spelling is correct) and "Purple Moose Chutney" is a collaboration with the famous award winning brewery from Porthmadog.  More news to follow on these new products.

:-) :-) :-) :-)

Oes rhywun ffansi sleisan o Bara Brith gyda'i "panad"?

Dyma'r cynnyrch diweddaraf o dan frand byrbrydau 'Jones o Gymru'. Cymerwch gip yma:

https://www.madryn.co.uk/collections/jones-o-gymru/products/jones-bara-brith-20-case
Rydyn wastad wedi ystyried 'Jones o Gymru' fel brand byrbrydau yn hytrach na chreision wedi'u coginio â llaw yn unig. Mae effaith y pandemig wedi dangos bod angen i ni symud ymlaen ar hyn ac erbyn heddiw mae ystod Jones yn cynnwys creision wedi'u coginio â llaw, popcorn wedi'i wneud mewn tegell gopr artisan, siocled llaeth wedi'i wneud yn y Bala, sleisan o bara brith a phecyn dwbl o gacennau cri.

Rwy'n credu mai Cymru yw'r unig le ar y Ddaear y byddech chi'n gweld ystod o'r fath o dan frand byrbrydau ... ac rydyn ni'n falch o hynny!
https://www.madryn.co.uk/collections/jones-o-gymru/products/jones-bara-brith-20-case

Wedi'i wneud yn Llanllechid yn Nyffryn Ogwen i rysáit draddodiadol, mae gwreiddiau Cymreig yn gynhwysyn allweddol i'r cynnyrch.  Gallwch ei archebu gydag isafswm oes silff o 8 wythnos ac mae'n cynnig potensial i chi ei werthu gyda pris wedi'i godi hyd 40%+ yn seiliedig ar argymhelliad o bris gwerthu am £1.20+.

https://www.madryn.co.uk/collections/jones-o-gymru


Cofion atoch

Geraint

ON - Rydym eisiau gwneud yn siwr mai chi sy'n derbyn newyddion am y cmwni yn gyntaf. Bydd ystod Calon Lân yn gweld 2 gynnyrch newydd ym mis Chwefror - yn gyntaf, "Picalili Pwllheli" sy'n egluro ei hun dw i'n meddwl.  Ac yn ail, "Siytni Mŵs Piws" sy'n gydweithrediad â'r bragdy enwog o Borthmadog. Mwy o newyddion i ddilyn ar y cynhyrchion newydd hyn.