New products update and the value of keeping things diverse - Cynnyrch newydd ar y ffordd a phwysigrwydd cynnal amrywiaeth

Thankfully, our approach of keeping a diversified portfolio of brands and products has paid dividends during the last few weeks.

That's a lesson we'll take forward I think, and aim to never be too reliant on one product, sector or brand. 

We have been surprised how well Calon Lân has done this Summer. 

The CONDIMENTS and CHUTNEYS have in particular been popular.  Is it because people are spending more time and money on eating home?  And therefore having more occasions that needs a Calon Lân accompaniment?

CLICK on the link below to learn more about the Calon Lân range.  

www.madryn.co.uk

Later this Summer, we'll be launching the following under the brand:
- A range of speciality preserves made with various alcohol, with 25p from each jar going towards fundraising for the Esiteddfod Llŷn ac Eifionydd 2022.
- "Picalili Pwllheli" - with it been made in Pwllheli, we had to give it that name...
- "Purple Moose Chutney" - we've partnered up with the famous 'Purple Moose' brewery from Porthmadog to develop a distinct dark chutney.

www.madryn.co.uk

As you can imagine, we are very excited with all these new brand extensions.  Let us know if you'd like to be among the first to stock these new lines as we finalise launch over the next 3 months. 

Wishing continued good health to as many as possible. 

:-) :-) :-) :-)

Diolch byth, mae ein penderfyniad i gadw portffolio amrywiol o frandiau a chynhyrchion wedi talu ar ei ganfed yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Dyma un wers y byddwn yn ei gofio o'r cyfnod yma, gan anelu at beidio byth â bod yn rhy ddibynnol ar un cynnyrch, sector neu frand.

Rydyn ni wedi synnu pa mor dda mae Calon Lân wedi gwneud yr Haf hwn.

Mae'r SAWSIAU BWRDD a'r CATWADAU yn arbennig wedi bod yn boblogaidd. Ai oherwydd bod pobl yn treulio mwy o amser ac arian ar fwyta adref mae hyn? Ac felly yn cael mwy o achlysuron bwyta sydd angen cynnyrch Calon Lân?

CLICIWCH ar y ddolen isod i ddysgu mwy am ystod Calon Lân.

www.madryn.co.uk

Yn ddiweddarach yr Haf hwn, byddwn yn lansio'r canlynol o dan y brand:
- Amrywiaeth o gyffeithiau arbenigol wedi'u gwneud gydag alcohol amrywiol, gyda 25c o bob jar yn mynd tuag at godi arian ar gyfer Esiteddfod Llŷn ac Eifionydd 2022.
- "Picalili Pwllheli" - gyda'r cynnyrch wedi'i wneud ym Mhwllheli, roedd yn rhaid i ni roi'r enw hwnnw iddo yn doedd...
- "Catwad Mws Piws" - rydyn ni wedi partneru gyda'r bragdy enwog 'Purple Moose' o Borthmadog i ddatblygu catwad tywyll unigryw. 

www.madryn.co.uk

Fel y gallwch ddychmygu, rydym yn gyffrous iawn gyda'r holl estyniadau newydd i'r brand Calon Lân. Gadewch i ni wybod os hoffech chi fod ymhlith y cyntaf i stocio'r cynnyrch newydd hyn wrth iddyn nhw gael eu lawnsio dros y 3 mis nesaf.

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint