Croeso to our e-warehouse - Ein warws arlein

We often compare our webiste www.madryn.co.uk with a on-line "trade warehouse." 
www.madryn.co.uk

It's popularity has grown over the last 3 years, with more and more of you taking advantage of it's flexibility and of course the 3% additional discount we can offer as an incentive.

Call or e-mail  Heulwen at the office on 01758 701380 / orders@madryn.co.uk to set-up your on-line trade discount - we will provide you with a unique code that you can use time and time again.

We will keep the new lower minimum order for free delivery at £50 until at least the end of the Summer. 

www.madryn.co.uk

Wishing continued good health.

:-) :-) :-) :-)

Rydym yn ystyried ein gwefan  www.madryn.co.uk fel ryw fath o "warws masnachol" ar-lein.

www.madryn.co.uk

Mae ei ddefnydd wedi bod yn cynyddu yn raddol dros y 3 blynedd diwethaf, gyda mwy a mwy ohonoch yn manteisio ar ei hyblygrwydd ac wrth gwrs y gostyngiad ychwanegol o 3% y gallwn ei gynnig fel annogaeth.

Ffoniwch neu e-bostiwch Heulwen ar 01758 701380 / orders@madryn.co.uk i sefydlu'ch gostyngiad masnachol arlein - byddwn yn darparu cod unigryw i chi y gallwch ei ddefnyddio dro ar ôl tro.

Newyddion arall yw ein bod wedi penderfynu cynnal y lleiafswm newydd o £50 ar gyfer danfon am ddim tan o leiaf diwedd yr Haf. 

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint