About Us

Mae Bwydydd Madryn yn cynnig dewis unigryw o frandiau bwyd o ansawdd - dyma gartref creision enwog Jones o Gymru sy'n cael eu coginio â llaw, olew had rêp Cymreig Blodyn Aur, olew had rêp Swydd Gaer 'Flower of Gold,' a brand traddodiadol Calon Lân.

Mae ein holl brandiau yn cael eu cefnogi a'u hybu trwy ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd eang parhaol yn y cyfryngau cymdeithasol, mewn ffeiriau bwyd ac drwy noddi digwyddiadau a chymdeithasau o bob math. Rydym yn teimlo'n hapusaf pan bo chi, ein cwsmeriaid yn hapus.

Ein diddordeb pennaf yw datblygu perthynas tymor hir gyda siopau, caffis, bariau, tai bwyta a dosbarthwyr. E-bostiwch, trydarwch, ffoniwch neu hyd yn oed ysgrifennwch os hoffech wybod mwy am sut y gall brandiau Bwydydd Madryn eich helpu i gryfhau gwerthiant a chyfoethogi profiad eich cwsmeriaid.

 

Madryn Foods offers a unique range of quality food brands - it is home to the famous Jones o Gymru hand cooked crisps, Blodyn Aur Welsh rapeseed oil, Cheshire rapeseed oil 'Flower of Gold', and traditional brand Calon Lân .

All our brands are supported and widely promoted through publicity campaigns, social media, at food fairs and by sponsoring events and organisations of all kinds. We feel happiest when near you, our happy customers.

Our main interest is to develop long-term relationships with shops, cafes, bars, restaurants and distributors. Email, tweet, call or even write if you want to know more about how Madryn Foods brands can help you to strengthen sales and enhance your customers' experience .